Με τον όρο Φωτογραφία αναφερόμαστε στην τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της αποτύπωσης του φωτός ,με χρήση κατάλληλων συσκευών.

Η Φωτογραφική μηχανή έγινε το όπλο μου, ο τρόπος να πολεμώ το χρόνο, να μην τον αφήνω να αλλοιώσει τη στιγμή, να σβήσει τις αναμνήσεις!!

Η φωτογραφία δεν είναι επάγγελμα είναι τέχνη και η τέχνη τονίζει τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, την ένταση του συναισθήματος.

Η σύλληψη της στιγμής σήμερα, συντροφεύει τη ζωή σας αύριο!!!!!

Ελένη Φιλίππου